Back to top

„Sú hodní tradícií svätého Juraja” – slávnostný prejav Hájosa Zoltána na odovzdávaní mestských ocenení

Publikované: 3. máj 2018 - 10:28
Nižšie zverejníme slávnostný prejav primátora mesta Hájosa Zoltána, prednesený na slávnostnom odovzdávaní mestských ocenení v rámci Dní sv. Juraja.

Vážené dámy vážení páni! Milí priatelia! Vážení čestní občania nášho mesta, ctení nosietelia ocenenia PRO URBE!

Srdečne vás vítam na dnešnom galavečere, na ktorom odovzdáme tohoročné mestské ocenenia.

Zvlášť by som chcel privítať pána  Józsefa Menyhárta, predsedu Strany maďarskej komunity a poslanca Trnavského samsoprávneho kraja, ďalej viceprimátorov mesta, doktora Zoltána Horvátha a A. Szabó Lászlóa, prítomných poslancov mestského zastupiteľstva, Monsiňora Szakála László Jánosa, rímsko – katolíckeho dekana, Dr. Görözdiho Zsolta, pastora dunajskostredskej reformovanej cirkvi a hostí, ktorí sa vrátili sem, domov.

Dnešný deň je svojou výnimočnosťou vhodným dňom na odovzdanie mestských vyznamenaní. Oslavujeme totiž dni  svätého Juraja, rímskeho vojaka a kresťanského mučeníka, patróna mesta Dunajská Streda a tunajšieho rímsko – katolíckeho kostola. Podľa legendy zvíťazil nad temnotou, démonmi a zlom. Poznáme ho hlavne z obrazu, na ktorom ako rytier na koni víťazí nad šarkanom. Je patrónom a ochrancom viacerých krajín a miest. Je patrónom napríklad Anglicka, Portugalska, Katalánie, Grécka, Gruzínska, spomedzi miest napríklad  Londýna, Barcelóny, Moskvy, talianskeho Janova, Ľubľany a tiež našej milovanej Dunajskej Stredy.

Svätý Juraj je príkladom rytierskosti, smelosti, vytrvalosti a priateľskosti, počas  storočí  on bol patrónom rytierov, vojakov, vojenských kováčov zbraní, v súčasnosti je patrónom skautov a policajtov.

Na dnešnej slávnosti oceníme takých mužov, ktorí sú hodní tradícií svätého Juraja. Vyznamenáme dnes takých ľudí, ktorí svojou prácou prispeli k úspechom našej  spoločnosti, duchovnému bohatstvu nášho spoločenstva, ktorí sú svojomi činmi príkladom nám všetkým. Mestské ocenenia nie sú len uznaním práce vyznamenaných, ich rozhodnosti, vytrvalosti a dosiahnutých úspechov, ale sú zároveň pre všetkých spoluobčanov príkladom toho, že sa oplatí konať dobro voči ostatným ľuďom, spoločnosti a nášmu milovanému mestu.

Toto ste už čítali?

Cookies