Back to top

Sviatok všetkých svätých, Pamiatka zosnulých – dni piety

Publikované: 1. november 2016 - 10:26
V Sviatok všetkých svätých a Deň zosnulých spomíname na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Cintoríny sa skrášľujú kvetinovou výzdobou, na hroboch zahoria kahance spomienok. Pozostalí prichádzajú na cintoríny, aby si pri hroboch uctili pamiatku zosnulých príbuzných.

Správca cintorínov v Dunajskej Strede, mestský podnik Municipal v týchto dňoch vysadila kvety v cintorínoch na Malodvorníckej ulici, Malom Blahove a Mliečanoch. Pracovníci firmy pred sviatkami upratovali a vykonali aj menšie údržbárske práce. Pre udržanie poriadku a čistoty v týchto dňoch častejšie vyprázdňujú smetné kontajnery.

Otváracia doba cintorínov je zmenená. Platí letný otvárací čas, návštevníci môžu vyhľadať hroby v čase ráno od 6-tej do 21-ej hodiny večer. Predĺžená otváracia doba bude aj cez víkend týždeň po Dušičkách. (5.–6. novembra)

Pred a počas sviatkov narastie aj premávka na cestách a pri cintorínoch, preto treba počítať s posilneným dohľadom polície. Polícia v záujme dôstojnej a bezpečnej spomienky na svojich zosnulých vyzýva občanov, aby na cestách a v cintorínoch dbali na zvýšenú opatrnosť. Polícia si zvýšenou mierou posvietí na vreckárov a zlodejov. Ďalej radí, aby ľudia nenechávali svoje veci v autách a nestrážené pri hroboch. Dopravní policajti budú podľa potreby riadiť a usmerňovať premávku aj pri cintorínoch.

(dunstreda.sk)

Toto ste už čítali?

Cookies