Back to top

Svoju činnosť začali reformovaná materská škola a špeciálna materská škola

Publikované: 8. september 2023 - 11:13

V novom školskom roku v Dunajskej Strede otvorili svoje brány aj dve nové materské školy. Reformovaná materská škola Hajnalcsillag, slávnostne odovzdaná vlani na jeseň, otvára s jednou skupinou. Inštitúcia bola vybudovaná vďaka finančnej podpore maďarskej vlády a spravuje ju reformovaný cirkevný zbor v Dunajskej Strede. Úplne prvá špeciálna materská škola s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku otvorila svoje brány v našom meste. Dunajskostredská špeciálna materská škola sa stretla s veľkým záujmom zo strany rodičov. Do škôlky je zapísaných 10 detí, čiže funguje v plnej kapacite.
 

Cookies