Back to top

Tanečné divadlo poskytlo obraz o tanečnej a hudobnej kultúre národností

Publikované: 11. október 2021 - 13:32

Tanečné divadlo Ifjú Szivek v Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára nedávno predstavilo svoj program s názvom Autentika – vlastný materiál. Diváci za pomoci moderného javiskového vybavenia mohli počas večera získať komplexný obraz o tradičnej tanečnej a hudobnej kultúre národností žijúcich na Slovensku. Predstavenie čerpalo z obrovského množstva materiálu, ktorý do dnešného dňa bol zozbieraný z viacerých zdrojov, počnúc prvými zbierkami Bélu Bartóka a Zoltána Kodálya.