Back to top

Taraba vyzval šéfa SIŽP Jenča, aby odstúpil z funkcie pre nezákonné konanie

Publikované: 4. december 2023 - 13:19
Podľa medializovaných informácií Mestský súd v Košiciach rozhodol, že Slovenská inšpekcia životného prostredia vedená Jánom Jenčom nezákonne odvolala z funkcie riaditeľku Inšpektorátu životného prostredia Košice pre kauzu odkaliska Poša. Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba vyzval generálneho riaditeľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia, aby sa vzdal svojej funkcie.
Taraba vyzval šéfa SIŽP Jenča, aby odstúpil z funkcie pre nezákonné konanie

Podľa podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu celá situácia vrhá zlé svetlo na prácu Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

„Verejne preto vyzývam generálneho riaditeľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia, aby odstúpil z funkcie. Je to dôkaz nielen toho, že pán Jenčo nemá základnú bezpečnostnú previerku, ale zároveň aj toho, že nevie odborne a zákonným spôsobom viesť túto inštitúciu,“

- zdôraznil Taraba.

Mestský súd v Košiciach rozhodol, že skončenie štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou je neplatné. Žalobkyni, teda riaditeľke Inšpektorátu životného prostredia v Košiciach, súd zároveň priznáva nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 percent. Podľa Zákonníka práce podmienkou platnej výpovede je, že bola vopred prerokovaná odborovou organizáciou. V danom prípade však súd konštatoval, že nebolo preukázané, či táto bola riadne prerokovaná. Rozsudok súdu ešte nie je právoplatný.

MŽP SR

Toto ste už čítali?

Cookies