Back to top

Témou konferencie bolo aj zvyšovanie množstva triedeného odpadu

Publikované: 16. júl 2021 - 11:41

Znižovanie komunálneho odpadu a zvyšovanie množstva triedeného odpadu bolo jednou z tém konferencie II. Zelená Kukkonia. Podujatie organizované Občianskym združením Kukkonia predstavilo odpadové hospodárstvo v obciach, kde boli v posledných rokoch zavedené efektívne a príkladné kroky v oblasti odpadového hospodárstva. Zástupcovia samospráv sa mohli oboznámiť aj s fungovaním digitálneho odpadového trhu a obchodu bez obalov.
 

Cookies