Back to top

Témou podujatia bola dôležitosť raného rečového prejavu

Publikované: 9. jún 2023 - 9:18

Nedávno sa v Žitnoostrovskej knižnici uskutočnilo zaujímavé podujatie, ktorého témou bola dôležitosť raného rečového prejavu. Odborníci Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva a reedukácie meliorat.io v Dolnom Bare pod názvom Prečo dieťa nerozpráva? prednášali o probléme, ktorý postihuje čoraz viac detí.
 

Cookies