Back to top

Tému poskytol projekt týkajúci sa zlepšenia stavu mokrade Klátovského ramena

Publikované: 9. február 2024 - 12:33

V mestskom kultúrnom stredisku sa konal informačný deň organizovaný Občianskym združením Zelené dedičstvo. Tému poskytol projekt týkajúci sa zlepšenia stavu mokrade národnej prírodnej rezervácie Klátovského ramena, ktoré je v zlom stave. Do akcie sa zapojili stredoškoláci, keďže medzi prioritné ciele združenia patrí vedenie mladých ľudí k ochrane životného prostredia.
 

Cookies