Back to top

Tento týždeň budú vyprázdňovať kontajnery na sklo

Publikované: 10. január 2022 - 10:15
Tento týždeň, od 10. januára bude podnik odpadového hospodárstva vyprázdňovať na území mesta zvonové kontajnery určené na sklený odpad.
Tento týždeň budú vyprázdňovať  kontajnery na sklo

Technický odbor mestského úradu, ako aj podnik odpadového hospodárstva žiadajú obyvateľov, aby tento týždeň v priebehu dňa podľa možnosti neparkovali v priestoroch medzi cestou a kontajnermi na sklený odpad, aby neprekážali zberným vozidlám pri ich práci.

Ak sa chcete zbaviť veľkých zaváraninových fliaš alebo tabuľového skla, prosíme, aby ste v záujme ochrany ostatných obyvateľov a najmä detí tieto nevykladali ku kontajnerom, ale zaniesli na zberný dvor na Bratislavskej ceste, kde množstvo odovzdávaného skla nie je limitované.

-rovin-

Toto ste už čítali?