Back to top

Tentoraz pomohli Bálintovi, veď konať dobro je dobré

Publikované: 9. október 2021 - 9:39
Pokračujú v desaťročnej tradícii. Spojená škola, Nám. sv. Štefana v Dunajskej Strede po prvýkrát v tomto školskom roku organizovala zbierku v prospech odkázaných rodín, detí. Tentoraz škola pomohla štvorročnému chlapčekovi, Bálintovi.
Tentoraz pomohli Bálintovi, veď konať dobro je dobré

Daruj úsmev, konať dobro je dobré – už názov niekoľkoročného programu evokuje milotu a dobrotu. O podrobnostiach nás informoval pedagóg odbornej strednej školy Levente Klőr, ktorý pochádza zo Sedmohradska.

„Tento dobročinný program už beží viac ako desať rokov. Každý rok sa aspoň dvakrát snažíme pomôcť odkázaným rodinám, chorým deťom. Do programu zapájame študentov školy, učiteľov, bývalých žiakov, rodičov, verejnosť. Dôležitou súčasťou programu popri pomoci je, aby sme u študentov prebudili poznatok, že aj v našom okolí žijú odkázaní. Chceme ich vychovávať k sociálnemu cíteniu, keďže v dnešnej dobe toto spoločnosť, žiaľ, dosť zanedbáva“ – uviedol Levente Klőr.

Adresátom prvej zbierky v školskom roku 2021/22 je štvorročný chlapček Bálint, ktorému vyzbieranými financiami darcovia pomôžu s výdavkami na jeho rehabilitáciu.

Napriek opatreniam mohli po dva týždne zhromažďovanú sumu odovzdať chlapcovej mame v rámci malej slávnosti. Levente Klőr povedal, že v priebehu rokov tým, že pomohli, vyčarili úsmev na tvári mnohým chorým žitnoostrovským deťom.

„Teší ma, že sme opäť dokázali, že spolupatričnosť má veľkú moc, a darovať je dobrý pocit – to je to, čo mnohí naši študenti pochopili. Aj terajšia suma dokazuje, že tento príbeh sa dotkol každého“ - uviedla vo svojom krátkom vystúpení učiteľka anglického jazyka. Riaditeľka školy Angelika Vajda vyzdvihla, že je hrdá na to, že okrem odovzdania zbierky študenti školy slávnostný akt spríjemnili krátkym programom, tancom a hudbou, aby na tváre Bálinta a jeho matky vykúzlili úsmev. Je hrdá aj na školu – pedagógov, študentov, rodičov – že aj tentoraz sa vyzbierala značná suma na pomoc chorému dieťaťu.

„Viem, že toto nie je posledná príležitosť, pri ktorej pomáhate, a viem, že aj v budúcnosti budete pomáhať“ - povedala riaditeľka.

Bálintovi popriala, aby liečenie bolo úspešné, aby z neho vyrástol šťastný dospelý muž. „Ak nám možnosti dovolia, budeme pomáhať aj v budúcnosti“ - sľúbila Angelika Vajda.

Levente Klőr a Angelika Vajda potom symbolicky, v podobe listiny odovzdali vyzbieranú sumu 1753 eur, po slávnosti uvedenú sumu aj fyzicky odovzdali matke Bálinta.

Matka chlapčeka s dojatím veľmi ďakovala za zbierku – študentom, rodičom, každému kto prispel – študentom, rodičom, každému. Povedala, že o pomoc požiadala preto, lebo liečenie, ktoré už aj doteraz veľmi pomohlo k zlepšeniu stavu Bálinta, je, žiaľ, veľmi drahé, a zdravotná poisťovňa naň prispieva iba malou čiastkou. Radi by však s procedúrami pokračovali, keďže stav jej chlapčeka sa už po doterajších kúrach badateľne zlepšil. Preto je pre nich zbierka veľkou pomocou a poskytuje im možnosť pokračovať v liečbe.

Text a foto: -rovin-

Toto ste už čítali?