Back to top

Termín odovzdania videonahrávok je predĺžený do konca augusta!

Publikované: 9. júl 2020 - 12:18
Perfects a. s., ktorý prevádzkuje dunajskostredské mestské médiá, vyhlásil súbeh pre mladých narodených medzi rokmi 2000 a 2006, aby v krátkom, maximálne trojpercentnom videu ukázali krásy, hodnoty Dunajskej Stredy tak, ako ich oni vidia.
Termín odovzdania videonahrávok je predĺžený do konca augusta!

Súťažiaci mali čas do konca marca vyhotoviť farebný film o meste, ktorého dĺžka mala byť najmenej 1 minúta, ale najviac 180 sekúnd. Pre epidémiu a s ňou súvisiace obmedzujúce opatrenia sme sa rozhodli predĺžiť termín odovzdania prác do 31. augusta. Samozrejme, už odovzdané práce budú zapojené do súťaže, tí tvorcovia, ktorí by chceli svoje práce ešte pozmeniť, môžu tak urobiť, ale treba nám to oznámiť. S touto, alebo hocijakou inou otázkou sa obracajte na nás prostredníctvom e-mailovej adresy rajkovics [at] perfects.sk (rajkovics [at] perfects.sk.)

Tvorcovia môžu pracovať s mobilom, fotoaparátom, videokamerou alebo inými prostriedkami – podstatou je, aby ukázali, ako vidia naše mesto, a to spôsobom im vlastným.

„Sme zvedaví, ako  mladí, narodení na prelome tisícročia, vidia naše mesto, ako by ho predstavili takpovediac jazykom dnešného sveta – teda videom. Boli by sme radi, keby sme cez ich tvorbu videli každodennú Dunajskú Stredu z nového hľadiska” - povedal v súvislosti s vypísaním konkurzu viceprimátor mesta a predseda Perfects-u László A. Szabó.

Tí, ktorí sa mienia zapojiť do konkurzu, majú čas do konca augusta vyhotoviť krátky farebný film predstavujúci mesto. Môžu použiť mobil, fotoaparát, videokameru či iný prístroj – podstatné je, aby ukázali, ako vidia mesto a aby to urobili pre nich charakteristickým spôsobom.

„Na víťazov čaká kamera a ďalšie hodnotné ceny, ale ani tí, ktorí sa nedostanú na pomyselné stupne víťazov, neodídu naprázdno. Popri vecných cenách je netajeným cieľom, aby sme najtalentovanejším mladým ľuďom dali možnosť rozvoja v mestských médiách, teda súťaž môže prispieť aj k budovaniu ich kariéry” - vyzdvihol Péter Rajkovics, riaditeľ podniku prevádzkujúceho mestské médiá.

Podmienky súbehu:

  • Dátum narodenia každého súťažiaceho (v jednej skupine môžu byť maximálne traja) musí byť medzi 1. januárom 2000 a 31. decembrom 2006.
  • Video – jednoznačne vyhotovené v Dunajskej Strede - môže mať najmenej 60 a najviac 180 sekúnd.
  • Termín odovzdania prác: 31. august 2020, 18.00
  • Hotové filmy treba preniesť na niektorú zdieľajúcu stránku a na ňu poukazujúci link spolu s krátkym životopisom tvorcu alebo tvorcov poslať na e-mailovú adresu rajkovics [at] perfects.sk.

Video prosíme zaslať v mp4 alebo avi formáte, vo FullHD.

Prípadné otázky súvisiace so súbehom posielajte na adresu rajkovics [at] perfects.sk.
Ceny: GoPro kamera, poukážka na nákup, zmluva s tvorcom.

Toto ste už čítali?

Cookies