Back to top

Testovanie 9 prebehne len na reprezentatívnej vzorke žiakov

Publikované: 29. máj 2021 - 15:28
Overovanie vedomostí deviatakov základných škôl tento rok z matematiky a vyučovacieho jazyka, známe aj pod starším názvom "monitor", sa neuskutoční celoplošne, ale na reprezentatívnej vzorke. Jeho cieľom je overiť vedomosti žiakov po druhej vlne pandémie.
Testovanie 9 prebehne len na reprezentatívnej vzorke žiakov

Prieskum bude realizovaný na reprezentatívnej vzorke žiakov deviateho ročníka základných škôl a štvrtého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. Vzorku bude tvoriť približne 500 škôl, pričom sa zapojí približne 13.000 žiakov. TASR o tom informoval v piatok odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

Ministerstvo školstva prehodnotilo efektívnosť celoplošného testovania deviatakov a nahrádza ho testovaním na reprezentatívnej vzorke.

"Touto cestou chceme odsledovať stav vedomostí žiakov po dištančnom vzdelávaní a zároveň získať od žiakov spätnú väzbu k priebehu dištančného vzdelávania," zdôraznil šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS). Monitoring na reprezentatívnej vzorke žiakov, ktorý bude sledovať stav vedomostí žiakov po dištančnom vzdelávaní, uskutoční Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).
 

Vo vzorke budú zastúpené školy z celého Slovenska, mestské aj obecné školy, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, veľké aj malé školy, školy so slovenským aj s maďarským vyučovacím jazykom. Žiaci zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským budú mať všetky materiály prístupné v maďarskom jazyku.

Monitoring sa na vybraných školách uskutoční od 31. mája do 11. júna. Školy si budú môcť v rámci týchto dvoch týždňov flexibilne vybrať termín podľa svojich potrieb. 

"Žiaci budú tiež vyplňovať dotazník, cez ktorý chceme zistiť ich názory a skúsenosti s dištančným vzdelávaním v tomto roku. Na základe odpovedí žiakov získame dôležité informácie, ktoré nám umožnia vyhodnotiť dištančné vzdelávanie v posledných mesiacoch," uviedol minister školstva.
 

Aj v súčasnosti však môžu školy používať na zisťovanie úrovne vedomostí svojich žiakov dostupné nástroje rezortu školstva. NÚCEM školám od apríla 2021 ponúka možnosť zapojiť sa do dobrovoľného overovania vedomostí žiakov prostredníctvom e-testovaní. K dispozícii sú elektronické, ale aj papierové verzie testov z matematiky a vyučovacích jazykov pre piatakov a deviatakov základných škôl.

ma7 | TASR

Toto ste už čítali?