Back to top

Testovanie piatakov bude v máji, deviatakov preveria v marci

Publikované: 3. september 2021 - 15:03
Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční v stredu 19. mája 2021, pričom po iné roky sa testovanie konalo na jeseň. Dôvodom zmeny termínu v tomto školskom roku je pandémia nového koronavírusu. Celoslovenské testovanie deviatakov bude 24. marca 2021. Vyplýva to zo Sprievodcu školským rokom 2020/2021, ktorý zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe.
Testovanie piatakov bude v máji, deviatakov preveria v marci

Celoslovenské testovanie piatakov bude vo všetkých základných školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra. "Na testovaní sa zúčastnia žiaci piateho ročníka základných škôl, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím," uviedol rezort školstva v sprievodcovi školským rokom. Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku nižšieho stredného vzdelávania.

Deviataci budú písať testy 24. marca 2021 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským). O deň neskôr, teda 25. marca, to budú testy z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským) a ukrajinský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským). Na testovaní sa zúčastnia žiaci deviateho ročníka základných škôl, štvrtého ročníka osemročného gymnázia a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Náhradný termín Testovania 9-2021 sa uskutoční 14. a 15. apríla 2021. Rezort školstva tvrdí, že výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na stredné školy.

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. až 3. ročníka základných škôl sa má uskutočniť od 2. septembra do 31. októbra na všetkých základných školách, okrem základných škôl pre žiakov so zdravotným postihnutím. Výsledky žiakov zadajú školy do informačného systému testovania žiakov do 30. novembra. Z tohto systému budú môcť školy v januári 2021 vytlačiť žiakom aj certifikáty, v rámci ktorých dostane žiak aj jeho rodič informáciu o tom, na akej úrovni sa nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k populácii.

Svoje vedomosti získané počas stredoškolského štúdia si budú maturanti overovať v dňoch 16. až 19. marca v rámci externej maturitnej skúšky. Pripravený je aj náhradný termín od 8. do 13. apríla. Svoje stredoškolské štúdium ukončia ústnou maturitnou skúškou, ktorej termín určia príslušné odbory školstva okresných úradov v termíne od 17. mája do 4. júna.

ma7.sk/teraz.sk

Toto ste už čítali?

Cookies