Back to top

Thermalpark DS zajtra opäť otvára svoje brány

Publikované: 18. január 2022 - 11:09
V stredu, 19.01.2022 Thermalpark DS opäť otvára svoje brány!
Thermalpark DS zajtra opäť otvára svoje brány

Na základe Vyhlášky 6 zo 17.01.2022 môže Thermalpark DS fungovať nasledovne:

 • Bazény v režime OP
 • Reštaurácia v režime OP
 • Masážne centrum v režime OP
 • Saunový svet v režime OP+
 • Ubytovanie v režime OP+

Kto spĺňa kritéria režimu OP?

 • Osoba, ktorá je kompletne očkovaná , alebo
 • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, alebo
 • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 (ďalej len „odborné usmernenie MZ SR) a zároveň je schopná sa preukázať:
 1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe a
 2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade
  RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
 • dieťa do 12 rokov.

Kto spĺňa kritéria režimu OP+?

 • Osoba, ktorá je kompletne očkovaná a zároveň má posilňovaciu (booster) dávku,
 • osoba, ktorá je kompletne očkovaná a zároveň prekonala covid za posledných 180 dní,
 • osoba, ktorá je kompletne očkovaná a navyše disponuje PCR testom (nie starším ako 72 hodín), prípadne Ag testom (nie starším ako 48 hodín),
 • osoba od 12 rokov a dvoch mesiacov do 18 rokov a dvoch mesiacov, ktorá je kompletne očkovaná,
 • dieťa od 6 do 12 rokov a dvoch mesiacov, ktoré disponuje PCR testom (nie starším ako 72 hodín), prípadne Ag testom (nie starším ako 48 hodín),
 • dieťa do 6 rokov.

Tešia sa na Vás!

Toto ste už čítali?

Cookies