Back to top

Tretí advent

Publikované: 17. december 2017 - 19:20
Advent je obdobím príprav, v týchto dňoch sa pripravujeme na sviatky. 3. adventná nedeľa je deň, kedy na zem zostupuje biely anjel, aby sa nás dotkol svojím svetlom, tých, ktorí majú v srdci čistú lásku.

A. Szabó László, viceprimátor mesta privítal všetkých, ktorí prišli pred kultúrne stredisko Csaplára Benedeka.

„Ľudia v tomto čase ešte viac preciťujú príchod   Mesiáša. Ako sa blížia Vianoce, vieme, že je síce neviditeľný, ale citeľný, zhovorčivý. My, smrteľníci, nemáme inú robotu, ako túto radostnú správu poslať ďalej a spoločne sa tešiť, aby sa ľuďom otvorili oči, aby sa všetkým otvorili srdcia, aby sme všetci boli šťastní.  Márai Sándor napísal: »Vieš, na vianoce ľudia vždy trochu veria na zázraky, nielen ty a ja, ale celý svet, celé ľudstvo, ako vravia. Veď preto je tento sviatok, bez zázraku sa nedá žiť.«

Milí Dunajskostredčania, verme teda, že tento zázrak príde. Už zostáva len jeden týždeň. Prišiel čas, aby sme sa utíšili, spomalili, aby sme si začali viac všímať jeden druhého a sami seba. Nech tento advent nie je  sviatkom rušných obchodných centier. Čas by sme mali venovať radšej tomu, aby sme si v srdci spravili miesto na kolísku pokory, aby sa v srdci každého z nás mohla narodiť a žiť pravá láska. Každému prajem požehnané Vianoce."

Po týchto slovách viceprimátor zapálil na adventom venci tretiu sviečku. Slávnostnú chvíľu umocnil spevácky zbor Vox Camerata spevom. Slávnosti sa zúčastnil aj viceprimátor Horváth Zoltán a  Szabó B. Csilla, manželka A. Szabóa Lászlóa.

Podľa tradícií sa štvrtá sviečka zapáli budúcu nedeľu. Štvrtý advent pripadne toho roku na štedrý deň, preto si štvrtú sviečku  zapáli každý doma v kruhu svojej rodiny.

Cookies