Back to top

Trnavský samosprávny kraj akceleruje podporu malého a stredného podnikania, otvára KIRA Akadémiu

Publikované: 14. apríl 2023 - 10:17
Trnavský samosprávny kraj spolu s KIRA, Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou, a inovačným štúdiom Kiuub spustil vzdelávací a rozvojový program s názvom KIRA Akadémia. Ide o jeden z konkrétnych výstupov, ktoré vzišli z odporúčaní v rámci stratégie rozvoja malého a stredného podnikania pre roky 2022 až 2027. Do programu sa môžu záujemcovia prihlásiť do pondelka 17. apríla 2023, a to prostredníctvom novej informačno-komunikačnej platformy https://akademia.podnikamvkraji.sk/
Trnavský samosprávny kraj akceleruje podporu malého a stredného podnikania, otvára KIRA Akadémiu

„Vypracovaná stratégia a jej realizácia v praxi zlepší kvalitu služieb a produktov vznikajúcich v kraji. Aj vďaka nej je tento rok v oblasti podpory malého a stredného podnikania v našom kraji prelomový. Prednedávnom sme spustili informačno-komunikačnú platformu podnikamvkraji.sk, na čo v rýchlom slede nadväzujeme konkrétnou formou podpory malého a stredného podnikania - KIRA Akadémiou. Počas nasledujúcich troch mesiacov podnikateľom prostredníctvom workshopov s odborníkmi pomôžeme podržať vlastné podnikanie. Naším záujmom je, aby firmy pretavili nadobudnuté poznatky do praxe, pričom za najväčší progres jednu z nich odmeníme sumou 5-tisíc eur,“

povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Do trojmesačného programu sa môžu prihlásiť všetky malé a stredné firmy fungujúce minimálne tri roky, ktoré majú sídlo na území Trnavského kraja. Registrácia do KIRA Akadémie je kapacitne obmedzená, preto v prípade vyššieho počtu prihlásených záujemcov bude nasledovať výber vhodných kandidátov na absolvovanie programu. Následne sa uskutoční úvodné podujatie KIRA Akadémie, ktoré je naplánované vo štvrtok 20. apríla 2023 na Nádvorí Coworking v Trnave.

Od apríla do júna je naplánovaných osem workshopov s odborníkmi, ktorí sa zameriavajú na malé a stredné podnikanie v rôznych oblastiach. Marek Krnáč z KIRA dopĺňa, že

 „po úvodnom stretnutí získajú prihlásené firmy širokospektrálne vedomosti, ktoré im pomôžu udržať podnikanie, a aj ho naďalej rozvíjať. Odborníci dajú účastníkom odpovede na otázky, ako rozumne narábať s financiami, ako predať svoj produkt na trhu, ale napríklad aj to, ako prilákať nové talenty a šikovne riadiť vlastný biznis.“

 Akadémia predstavuje jeden z konkrétnych výstupov v rámci súboru odporúčaní, ktoré sú navrhnuté v Stratégii rozvoja malého a stredného podnikania v Trnavskom samosprávnom kraji pre roky 2022 až 2027. Jej tvorbe predchádzal rozsiahly prieskum medzi podnikateľmi, z výsledkov ktorého vyplynulo päť hlavných výziev. Účastníci prieskumu sa vyjadrili, že kraj má malých a stredných podnikateľov informovať, aktívne počúvať, podporovať, prepájať a myslieť na budúcnosť. Župa v tomto smere vyvíja viaceré konkrétne aktivity v súlade s odporúčaniami.

Okrem informačno-komunikačnej platformy www.podnikamvkraji.sk a Akadémie pripravuje kraj aj digitálnu asistovanú službu online poradenstva KIRA Mentoring. Ide o nástroj, vďaka ktorému sa malí a strední podnikatelia môžu prepojiť s mentormi a odborníkmi z oblasti financií, marketingu, manažmentu, vnútorného riadenia a ďalších. Kraj realizuje všetky kroky k podpore malých a stredných firiem v súlade s odporúčaniami v Stratégii rozvoja malého a stredného podnikania pre roky 2022 až 2027, ktorá je k dispozícii tu.

TTSK

Toto ste už čítali?

Cookies