Back to top

Trnavský samosprávny kraj medzi obce a organizácie rozdelí 600-tisícový balík

Publikované: 2. marec 2023 - 13:37
Trnavská župa otvorila dve dotačné výzvy v celkovom objeme 600-tisíc eur. Medzi organizácie rozdelí sumu 450-tisíc eur a pre obce má pripravených 150-tisíc eur.
Trnavský samosprávny kraj medzi obce a organizácie rozdelí  600-tisícový balík

Trnavský samosprávny kraj podporí verejnoprospešné aktivity v oblasti kultúry, športu, sociálnych vecí, zdravotníctva a životného prostredia.

Projekty môžu byť zamerané na organizáciu kultúrnych podujatí, integráciu obyvateľov so zdravotným znevýhodnením, ako aj skvalitnenie života seniorov alebo realizáciu vodozádržných opatrení.

Minimálna výška jednej dotácie je 500 eur s tým, že každý oprávnený subjekt môže podať až dve žiadosti.

Vzhľadom na náročnú ekonomickú situáciu sa župa rozhodla znížiť mieru spolufinancovania žiadateľov, pričom v prípade organizácií ide o pokles z 10 na 5 % a v prípade obcí z 25 tiež na 5 %.

Žiadosti prijímajú elektronicky do 10. marca 2023  TU.

Toto ste už čítali?

Cookies