Back to top

TTSK: Gymnázium Ármina Vámbéryho v Dunajskej Strede dostalo nový športový areál

Publikované: 5. október 2021 - 13:04
Trnavský samosprávny kraj odovzdal do užívania zrekonštruovaný športový areál pri Gymnáziu Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede. Investícia v hodnote vyše 130-tisíc eur sa týkala vybudovania atletickej dráhy a multifunkčného ihriska.
TTSK: Gymnázium Ármina Vámbéryho v Dunajskej Strede dostalo nový športový areál

„Atletický ovál s tromi dráhami má dĺžku 150 metrov a šprintérska rovinka 60 metrov. Pôvodné škvarové dráhy boli vymenené za tartanové. V ich strede sme umiestnili ihrisko s umelou trávou, mantinelmi a záchytnými sieťami. V rámci druhej etapy investície plánujeme rozšíriť športový areál o ďalšie multifunkčné ihrisko s gumovým povrchom, ktoré vznikne na neďalekej asfaltovej ploche,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Odhadovaná výška nákladov na prvú fázu rekonštrukcie bola 193-tisíc eur. Po verejnom obstarávaní sa ju podarilo znížiť o 60-tisíc eur.

Podľa riaditeľky gymnázia Anett Valkai, „ihrisko bolo v zlom stave a už dlhšie sa nedalo poriadne využívať. Verím, že vďaka komplexnej obnove športového areálu sa stane štúdium na našom gymnáziu ešte príťažlivejšie.“

Projekt župa zrealizovala v rámci rozsiahleho plánu na rozvoj športovej infraštruktúry pri stredných školách. Spolu 13 investícií v hodnote vyše 7 miliónov eur bude zrealizovaných v horizonte najbližších dvoch rokov s cieľom zlepšiť podmienky na šport a zdravý životný štýl študentov a širokej verejnosti.

Jozef Viskupič, trnavský župan

Toto ste už čítali?