Back to top

TTSK: Prvý ročník KIRA Akadémie pozná svojho víťaza

Publikované: 4. júl 2023 - 10:20
Trnavský samosprávny kraj spolu s KIRA, Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou, a inovačným štúdiom Kiuub uzavrel prvý ročník akceleračného programu pre podnikateľov z Trnavského kraja s názvom KIRA Akadémia. Sumou 5-tisíc eur bola odmenená spoločnosť Visions Entertainment, s.r.o., ktorá počas trvania akadémie zaznamenala najväčší progres. Vyhodnotenie trojmesačného programu sa uskutočnilo v utorok 27. júna 2023 v Divadle Jána Palárika v Trnave. Novinkou na podporu malého a stredného podnikania je už aj digitálna asistovaná služba online poradenstva KIRA Mentoring.
TTSK: Prvý ročník KIRA Akadémie pozná svojho víťaza

Ak má byť Trnavský kraj konkurencieschopným na Slovensku i za jeho hranicami, musíme investovať energiu aj do podpory malého a stredného podnikania. Za sebou máme úspešný prvý ročník akceleračného programu KIRA Akadémie. Cieľom je, aby účastníci dostali nadobudnuté poznatky do praxe, pričom verím, že sme všetkým zúčastneným aj takýmto spôsobom pomohli v ich podnikaní,“

povedal trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že akceleráciu podpory malého a stredného podnikania župa posunula do ďalšieho kroku, ktorým je online mentoring s kvalitnými odborníkmi.

Trojmesačný program KIRA Akadémia bol určený pre malé a stredné firmy fungujúce minimálne tri roky, ktoré majú sídlo na území Trnavského kraja. Na prvom ročníku akadémie sa zúčastnilo 13 subjektov, ktorých zástupcovia absolvovali od apríla do júna spolu osem workshopov pod vedením odborníkov so špecializáciou na malé a stredné podnikanie v rôznych oblastiach.

Postup zapojených podnikov bol priebežne hodnotený, pričom prvý ročník KIRA Akadémie uzavreli záverečné prezentácie firiem. Na základe hodnotenia zaznamenala najväčší progres firma Visions Entertainment, s.r.o., ktorá získala finančnú odmenu 5-tisíc eur. Ako uviedol Radoslav Drobný,

„pre nás ide o veľmi potrebné skúsenosti, ktoré sme zužitkovali v prospech rozvoja firmy a naďalej v tom budeme pokračovať. Okrem informácií sme si odniesli aj množstvo nových kontaktov, ktoré môžu nakopnúť náš biznis. Veľké poďakovanie patrí všetkým prednášajúcim i tým, ktorí celú akadémiu zorganizovali.“

Kraj realizuje všetky kroky k podpore malého a stredného podnikania v súlade s odporúčaniami v Stratégii rozvoja malého a stredného podnikania v Trnavskom samosprávnom kraji pre roky 2022 až 2027. Okrem realizácie akadémie už niekoľko mesiacov funguje aj informačno-komunikačná platforma www.podnikamvkraji.sk, a tiež, ako hovorí Marek Krnáč z KIRA, „sme spustili digitálnu asistovanú službu online poradenstva KIRA Mentoring. Vďaka tomuto nástroju sa malí a strední podnikatelia môžu skontaktovať s mentormi a odborníkmi z oblasti financií, marketingu, manažmentu, vnútorného riadenia a ďalších. Na webe www.podnikamvkraji.sk stačí kliknúť na sekciu Mentoring, kde sa malí a strední podnikatelia môžu podľa potreby spojiť s jedným z deviatich mentorov.“

Stratégia rozvoja malého a stredného podnikania v Trnavskom samosprávnom kraji pre roky 2022 až 2027 je k dispozícii tu.

TTSK

Toto ste už čítali?

Cookies