Back to top

TTSK: V roku 2023 župa zmodernizovala objekty cestnej infraštruktúry za 19 miliónov eur

Publikované: 27. december 2023 - 16:49
Trnavský samosprávny kraj v kalendárnom roku 2023 zrekonštruoval štyri mostné objekty, ktoré spravuje prostredníctvom Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja. Celková suma modernizácie mostov predstavuje 8,9 milióna eur, pričom župa na dva z nich čerpala nenávratné finančné príspevky z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Okrem toho kraj zmodernizoval vybrané úseky ciest II. a III. triedy v celkovej sume 10,1 milióna eur.
TTSK: V roku 2023 župa zmodernizovala objekty cestnej infraštruktúry za 19 miliónov eur

„Odvážne pokračujeme v riešení závažného a dlho zanedbávaného problému so stavom mostov, ktorý trápi ľudí vo všetkých krajoch Slovenska. Prioritne sme sa zamerali na odstraňovanie zlých až havarijných stavov, a tiež na to, aby mosty zvládli aj zvýšenú dopravnú záťaž. Za najťažšiu aj najrozsiahlejšiu logistickú operáciu v rámci cestnej infraštruktúry považujem komplexnú rekonštrukciu najdlhšieho župného mosta v Hlohovci. Za úspešnú považujem aj stavbu úplne nového premostenia ponad potok Jarčie pri obci Šoporňa, ako aj nový most ponad Chvojnicu v Popudinských Močidľanoch na Záhorí. Aj tieto projekty sa nám podarilo počas roka 2023 dokončiť, a som rád, že sme vďaka nim výrazne zlepšili stav cestnej infraštruktúry,“

povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Modernizáciou 343-metrového mosta ponad rieku Váh v Hlohovci v auguste 2023 kraj dokončil jednu z najväčších infraštruktúrnych investícií za ostatných šesť rokov. Náklady na jeho rekonštrukciu predstavovali 5,6 milióna eur, pričom župa na tento projekt získala nenávratný finančný príspevok z európskych zdrojov vo výške 5,3 milióna eur.

Úplnou modernizáciou prešiel most ponad potok Jarčie na ceste II. triedy pri obci Šoporňa, kde pôvodná konštrukcia v dĺžke 38 metrov musela byť pre havarijný stav zbúraná a nahradená úplne novou. Aj na tento projekt získala župa eurofondový príspevok vo výške 2,1 milióna eur. Počas modernizácie mosta pri Šoporni bolo premiérovo použité dočasné mostné premostenie, ktoré je vo vlastníctve Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja (SÚC TTSK), pričom jeho konštrukcia bude slúžiť aj pri ďalších modernizáciách mostov.

Úplne nový most odovzdala župa do užívania aj v obci Horné Orešany. Kraj investoval do stavebných prác 493-tisíc eur, a ďalších 704-tisíc eur vyčlenil na komplexnú rekonštrukciu mosta ponad Chvojnicu v Popudinských Močidľanoch.

Okrem toho kraj v roku 2023 zrekonštruoval aj vybrané úseky ciest II. a III. triedy v celkovej hodnote 10,1 milióna eur.

Komplexnou modernizáciou prešiel napríklad úsek cesty II. triedy od hranice Bratislavského a Trnavského kraja cez Dolné Orešany až po začiatok obce Horné Orešany v dĺžke 5,7 kilometra, či 2,4-kilometrový prieťah obcou Lehnice v dunajskostredskom okrese. Na obidva projekty čerpala župa nenávratný finančný príspevok z IROP v celkovej výške 6,2 milióna eur. Kraj z vlastných zdrojov investoval napríklad do rekonštrukcie 5-kilometrového úseku cesty II. triedy medzi Galantou a Čiernym Brodom, ako aj úseku cesty III. triedy spájajúci obce Veľké Kostoľany, Nižná a Chtelnica v piešťanskom okrese.

Na modernizáciu cestnej infraštruktúry počíta župa v rozpočte na rok 2024 so sumou 32 miliónov eur. V pláne je napríklad oprava cesty medzi Hlohovcom a Bojničkami, prieťahov obcí Zeleneč, Zavar a senickej mestskej časti Čáčov, či oprava cesty medzi Dolnými Salibami a Kráľovým Brodom. Kraj pokračuje v budovaní ciest k turistickým cieľom, a počíta s vybudovaním komunikácie ku Katarínke s predpokladanou hodnotou 400-tisíc eur. Kraj počíta aj s rekonštrukciou mosta cez Čiernu Vodu v obci Kráľov Brod a mosta cez Chvojnicu v Holíči. Župa tiež požiadala o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na modernizáciu prieťahu Horných Orešian až po Smolenice.

TTSK

Toto ste už čítali?

Cookies