Back to top

Účastníci súťaže už nemôžu predniesť ľudovú rozprávku

Publikované: 5. február 2016 - 12:59

Účastníci v súťaži v prednese poézie a prózy Mihálya Tompu už od roku 2016 nemôžu predniesť ľudovú rozprávku. Celoštátna rada Csemadoku svoje rozhodnutie odôvodňuje tým, že predstavitelia tohto žánru môžu preukázať svoj talent v súťaži v prednese ľudových rozprávok Arnolda Ipolyiho.