Back to top

Učitelia sú ako sviečky, obetujú sa, aby svietili na cestu druhým

Publikované: 28. marec 2024 - 19:31
Tak ako po minulé roky, aj tento rok oslávili pedagógov nášho mesta na slávnostnom podujatí. Vedenie nášho mesta týmto spôsobom už po 21. krát poďakovalo vychovávateľom a učiteľom za ich prácu.
Učitelia sú ako sviečky, obetujú sa, aby svietili na cestu druhým

Úvodom slávnosti pozdravila prítomných Virág Vass básňou v maďarskom jazyku od Dezső Szakálya: Som učiteľ a následne ich privítala aj po slovensky.

„Zišli sme sa, aby sme na tejto slávnosti, ktorá sa aj tentoraz koná pri príležitosti výročia narodenia Jana Amosa Komenského, vyjadrili úctu a uznanie voči učiteľom pôsobiacim v našom meste,“ týmito slovami prítomných privítala moderátorka podujatia Éva Bíró. Spomedzi hostí vyzdvihla zástupcov primátora mesta Dunajská Streda MUDr. Juraja Puhu a Attilu Karaffu, predsedu Komisie mestského zastupiteľstva pre školstvo a kultúru Ladislava Gútayho, prednostku mestského úradu Ing. Darinu Nagyovú, vedúcu odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry Mgr. Timeu Molnár, vedúcu strediska služieb materským školám Ing. Evu Kürthyovú a riaditeľku Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára Bc. Mgr. Tímeu Takács.

Viceprimátor MUDr. Juraj Puha vo svojom slávnostnom pozdrave zdôraznil, že na slávnosti spomíname na tých, ktorí svoj život zasvätili svojej profesii, aby odovzdali vedomosti a múdrosť ďalším generáciám.

„Vo vašich učiteľských rukách sa formuje naša budúcnosť. Formujete myslenie, charakter a sny mladých ľudí. Vaša práca je nenahraditeľná pre rozvoj ľudstva a zlepšenie kvality života,“ prihovoril sa prítomným pedagógom zástupca primátora.

„Učitelia sú ako sviečky, ktoré sa obetujú, aby osvetlili cestu druhým."

V závere svojho slávnostného príhovoru zdôraznil slávnostný charakter Dňa učiteľov a poďakoval učiteľom za ich prácu, pričom dodal: „Deň učiteľov je teda skutočným sviatkom a v tento deň oslavujeme vás, tých, ku ktorým máme morálny záväzok poďakovať sa za všetko, čo pre nás, pre verejné blaho, robili a robia. Byť učiteľom je veľká výzva, a preto patrí vďaka všetkým, ktorí vykonávajú toto krásne a neľahké povolanie. Boh Vám všetkým žehnaj!"

Po uvítacích slovách nasledovalo odovzdanie uznaní. Oceneným pedagógom jednotlivých mestských škôl odovzdali pamätný list a kvety vďaky zástupcovia primátora MUDr. Juraj Puha a Attila Karaffa, ako aj predseda komisie MsZ pre školstvo a kultúru Ladislav Gútay.

Po odovzdaní uznaní pedagógom za ich obetavú prácu poďakovali milým slovom a atmosférickými melódiami spevák Márk Csintalan s kapelou.

Ocenení pedagógovia materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta roka 2024:

ZŠ Gyulu Szabóa

 • Gabriella Pullman
 • Dóra Zalabai
 • Adorján Nagy

ZŠ Ármina Vámbéryho

 • Melinda Bugárová
 • Beáta Kitanovicsová
 • Éva Varga

ZŠ Zoltána Kodálya

 • Aniko Sztrányovszká
 • Zuzana Háziová

ZŠ Jilemnického ulica

 • Andrea Schwartz
 • Jaroslav Veľký
 • Žaneta Černá

ZŠ Smetanov háj

 • Eva Bodóová
 • Mária Kaluzová

Základná umelecká škola Dunajská Streda

 • Anita Zsemlyeová
 • Barbora Némethová

Materská škola Ružový háj

 • Beata Vargaová

Materská škola Rybný trh

 • Terézia Onódiová

Materská škola Októbrová ul.

 • Monica Ignaták

MŠ Benedeka Eleka

 • Terézia Knapp

Pamätnú medailu Komenského odovzdali týmto pedagógom:

 • Ladislav Hegedűs
 • Ildikó Salátová
 • Piroška Kmeťová
 • Terézia Csémiová
 • Alena Dobsová
 • Andrea Bíróová

Ďalšie fotografie zo slávnosti nájdete v našej fotogalérii.

Text a foto: Vince Rózsár

Toto ste už čítali?

Cookies