Back to top

Údaje o zápisoch detí do maďarských škôl na úrovni mesta a okresu

Publikované: 2. jún 2023 - 11:26

Zápisy detí do škôl sa skončili koncom apríla a výsledky boli spočítané na úrovni mesta aj okresu. Čo sa týka maďarských základných škôl v Dunajskej Strede, v septembri budú otvorené tri triedy v ZŠ Ármina Vámbéryho a ZŠ Gyulu Szabóa a dva prvé ročníky v ZŠ Zoltána Kodálya. V nasledujúcom školskom roku počet detí zapísaných do mestských základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským tým pádom presiahne dvesto. Spočítané údaje na okresnej úrovni sa zhodujú s minuloročnými číslami, školu s vyučovacím jazykom maďarským si pre svoje dieťa vybral približne rovnaký počet rodičov ako v minulom roku.
 

Cookies