Back to top

Umelcov život a dielo vzdorujú pominuteľnosti

Publikované: 16. január 2023 - 8:49
Nebývalý dav zavítal v piatok do Vermesovej vily, aby si prostredníctvom vystavených obrazov zaspomínal na maliara Róberta Almásiho, ktorý zomrel pred piatimi rokmi.
Umelcov život a dielo vzdorujú pominuteľnosti

Péter Iván, riaditeľ Galérie súčasných maďarských umelcov, pozdravil prítomných a vyjadril radosť z toho, že si na Róberta Almásiho prišlo zaspomínať toľko ľudí.

Róberta Almásiho na Žitnom ostrove netreba nikomu predstavovať. Bol maliarom, organizátorom umeleckého života, organizátorom umeleckej kolónie, predsedom Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska, podpredsedom kuratória Galérie súčasných maďarských umelcov. Nedá sa opísať, ako veľmi je mu galéria vďačná za dlhoročnú prácu, ktorú v inštitúcii odviedol a za významný spôsob, akým prispel svojimi organizačnými schopnosťami k jej úspechom – a to všetko bez nároku na odmenu,“ povedal Péter Iván.

„Najlepší spôsob, ako si dôstojne uctiť umelca, je zorganizovať výstavu z jeho diela. A táto výstava istotne nie je prvá ani posledná,“- dodal riaditeľ galérie a následne privítal hostí vernisáže, pričom vyzdvihol prítomných členov rodiny maliara, pani Jolanu Almási, ďalej viceprimátora Attilu Karaffu, predsedu Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska Roberta Němečka, akademickú maliarku Máriu Szakáll, kurátorku výstavy a akademického maliara Károlyho Borbélya, ktorý už otvoril množstvo Almásiho výstav.

Károly Borbély začal svoj úvodný príhovor vyjadrením dojatia, keďže v minulosti stál v obdobnej situácii „Robi“ vždy po jeho boku.

„Spomienky, podobne ako mladosť, sú pominuteľné,“ citoval maliar, ale hneď vyjadril nesúhlas s touto myšlienkou - veď všetky steny galérie sú plné spomienok.

„Údelom umelca je žiť dlhšie, než je jemu samotnému dopriate; vo svojom diele zanecháva stopy, ktorými sprostredkuje svoje myšlienky možno aj ďalších 500 rokov.

Tie myšlienky, ktoré umelec preniesol do svojho diela, k nám znovu prehovoria,“ pokračoval Károly Borbély a potom dodal:

„Umelcov život, myšlienky, diela, ktoré po sebe zanechal, to všetko vzdoruje pominuteľnosti.

Úlohou nás všetkých je odovzdávať hodnoty, ktoré tu vidíme, ktoré Robi vytvoril, ďalším generáciám. Pre tých mladších, ktorí ho už nemohli poznať, bude len menom – je na nás, aby aj pre nich znamenal niečo viac,“ pokračoval vo svojom slávnostnom príhovore.

„Na stenách galérie môžete vidieť diela z rôznych období tvorby Róberta Almásiho. Mapujú jeho postupný posun k uvoľnenejšiemu znázorňovaniu, ako aj pretavenie ženských tvarov do línií krajiny. Robi natoľko vstrebal ducha krásneho Žitného ostrova, že v celom jeho diele sa zrkadlí krása - dokonca aj cez jeho obľúbené tvary a formy sa ligocú vody tohto kraja, jeho svetlá prenikajú cez lístie lesov.

Umenie pozná množstvo tém, no sú umelci, ktorí sa zaoberajú iba krásou, tým, čo človeka napĺňa radosťou,

- toto bola jeho ars poetica - vidieť, cítiť, milovať,“ ​​zdôraznil Károly Borbély.

„To, čo sa mu javilo krásne, povznášajúce, vznešené, namaľoval, aby aj divák okamžite pocítil to, čo pri tvorbe cítil on – o tom je umenie.

Diela maliara teda nie sú až tak pominuteľné,“ vrátil sa maliar k úvodnej myšlienke svojho príhovoru a následne zaželal všetkým návštevníkom výstavy, aby si prostredníctvom obrazov pripomenuli veľa krásnych spomienok, ktoré súvisia s autorom.

Po slovensky prítomných pozdravila kurátorka výstavy, akademická maliarka Mária Szakáll. Ako povedala, materiál na výstavu vyberala z 300 obrazov a z rôznych tvorivých období Almásiho, ktoré však majú niečo spoločné: inšpiráciu Žitným ostrovom a zobrazenie ženskej krásy v líniách prírody.

„Pri jeho obrazoch si môžeme zaspomínať na všetky naše stretnutia,“ povedala dojatá Mária Szakáll. „Koncom tohto mesiaca by sa dožil 75 rokov, on ale, žiaľ, už päť rokov nie je medzi nami. Je to doba, ktorá by možno normálne mohla stačiť na to, aby ... sa človek s tým zmieril. Nie je tomu tak. Ja si myslím, že sme sa s tým nezmierili..., chýba nám. Chýba nám všade, kde sme s ním spolupracovali, kde sme s ním boli, kde sme sa s ním rozprávali...

Robi ... patril do kolorytu tohto regiónu. Ja ani neviem, že by niekto nepoznal jeho meno,“ zdôraznila kurátorka výstavy.

„Ja by som vám chcela zaželať, aby ste sa pri týchto obrazoch cítili dobre, aby ste si zaspomínali,“ uzavrela Mária Szakáll.

Zážitok z vernisáže výstavy umocnilo nádherné vystúpenie Kataríny Kollár a Rezső Érseka, ktorí svojou hudbou preniesli do melódií príjemnú atmosféru spomínania.

„Výstavu z diel Almásiho môžete navštíviť najbližšie 3 týždne, do 3. februára. Vystavené obrazy je možné si zakúpiť,“ povedal Péter Iván. Po oficiálnom otvorení pozval riaditeľ galérie prítomných na priateľské rozhovory pri prehliadke výstavy.

Fotografie z vernisáže si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

-rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies