Back to top

Umenie je zosobnením talentu a viery

Publikované: 11. júl 2020 - 14:55
Vo štvrtok po dvadsiaty tretí krát na vernisáži výstavy s názvom Výtvarné spektrum oceňovali vybrané práce amatérskych umelcov Trnavského samosprávneho kraja a okresu Dunajská Streda.
Umenie je zosobnením talentu a viery

Moderátorka podujatia Edit Tilajčík privítala  hostí, medzi inými viceprimátora nášho mesta Attilu Karaffu, Lászlóa Gútayho, predsedu kultúrnej komisie mestského zastupiteľstva, riaditeľa Žitnoostrovského múzea Ivána Nagya, riaditeľku Žitnoostrovského osvetového centra a organizátorku súťaže Janu Svetlovskú, ako aj všetkých prítomných na vernisáži. Osobitne pozdravila predsedu poroty Bohumíra Bachratého a Bélu Ferdicsa, porotcu a zároveň kurátora výstavy. Vo svojom úvodnom vystúpení informovala, že v tomto neobyčajnom roku bolo do súťaže amatérskych výtvarníkov prihlásených 231 diel, z ktorých odborná porota vybrala 143 prác od 73 umelcov. Ako povedala, odborná porota v zmysle jednotlivých krajských kategórií ocenila 21 prác, ďalej udelila 10 čestných uznaní, ako aj dve osobitné ceny – cenu Žitnoostrovského múzea a cenu Lászlóa Rácza Žitnoostrovského osvetového centra. V okresnej súťaži ďalej udelila 14 cien a  4 čestné uznania. 

Predseda odbornej poroty Bohumír Bachratý privítal prítomných na vernisáži naozaj kvalitnej výstavy. On sám už dlhé roky odborným zrakom sleduje práce prichádzajúce do Spektra, vždy sa poteší vracajúcim sa umelcom a nie menej ho poteší, keď medzi umelcami objaví aj nové tváre. Povedal, že počas sympózia pred otvorením výstavy sa už stretli a porozprávali sa s prítomnými umelcami. „Výtvarné umenie je odolné. Odolá chorobe tela aj duše – dosvedčujú to aj tu vystavené diela. Našťastie aj vystavené výtvarné diela sú chránené, keďže ich vnímame iba očami. Umenia sa nedotýkame, predsa má dosah na každého“ - vyzdvihol pán Bachratý. „Aj po dvadsiatich troch rokoch existencie Spektra môžeme konštatovať, ako je dobré, že na Slovensku, v Európe a na celom svete existuje aj amatérske umenie, nie iba profesionálne. Slovo amatérske nie je znevažujúce,  ale je tu prítomné v tom zmysle, že títo tvorcovia nežijú z umenia, ale popri svojom povolaní tvoria -  je to ich hobby. V týchto dielach sa odráža ich talent a viera“ - ukončil svoj príhovor predseda poroty.

Béla Ferdics, ktorý sa v tomto roku už po druhý krát zapojil do práce poroty, vyhodnotil súťaž po maďarsky. Poďakoval sa Bohumírovi Bachratému za slová uznania. Pán Bachratý nielen že rozumie svojej práci, ale kritikou, radami vždy hovorí k veci – stretnúť sa s ním je pre každého umelca zážitok.

Vo svojom hodnotení ďalej povedal, že do súťaže prišlo najmenej  sôch a plastík, čo je pochopiteľné z hľadiska finančnej a priestorovej náročnosti. Aj teraz veľký priestor dostali rovinné  diela, z ktorých časť – často napriek veku tvorcov – možno považovať za nadčasové. Následne podrobnejšie analyzoval diela podľa jednotlivých druhov umenia, čo o nich treba vedieť, s vyzdvihnutím niektorého zaujímavejšieho diela, použitie štetca, farebnej škály. Ako ďalej povedal, tohtoročná súťaž ho obzvlášť potešila, množstvo zaslaných prác potvrdilo, že umenie nemožno pošliapať, ani svetová pandémia nemôže zastaviť nadaných a akcie chtivých umelcov.

Po prejavoch a hodnotení nasledovalo odovzdávanie cien, ocenených odmenilo veľkým potleskom aj početné publikum. Vernisáž kolorovala fantastická hra na klavíri Ernőa Mezeiho, ktorý svojou hrou podčiarkol úžasnú atmosféru tohto popoludnia. 

Výstava je dostupná vo výstavnom pavilóne Žitnoostrovského múzea do 25. júla 2020.

Pozrite si fotografie z vernisáže v našej Obrazovej galérii.

Text a foto: Rózsár Vince
preklad: -esz-

Toto ste už čítali?

Cookies