Back to top

Úprava rozpočtu, investície, žiadosti o otvorenie materských škôl – zasadalo MsZ

Publikované: 22. marec 2024 - 11:50

Mestské zastupiteľstvo zasadalo v tomto roku prvýkrát. Poslanci schválili finančné účtovníctvo mesta za rok 2023, ako aj prvú zmenu rozpočtu mesta v roku 2024. Rozbiehajú sa mnohé investície, samospráva predkladá viacero tendrov na získanie finančných prostriedkov zo štátnych a eurofondov. Poslanci schválili výšku dotácií na rok 2024, ktoré sa v tomto roku poskytnú združeniam z rozpočtu mesta, avšak odmietli žiadosti o otvorenie viacerých súkromných materských a základných škôl, pretože z demografických údajov vyplýva, že nie je potrebné rozširovať kapacity.
 

Cookies