Back to top

Úrad verejného zdravotníctva vyhlásil národnú kampaň "Vyzvi srdce k pohybu"

Publikované: 31. máj 2023 - 15:17
Kampaň na podporu zdravšieho životného štýlu vyhlásil Úrad verejného zdravotníctva SR tento rok už po desiaty raz. V kampani „Vyzvi srdce k pohybu”, ktorá prebieha od polovice mája do augusta tohto roku, úrad upozorňuje na dôležitosť pravidelného pohybu.
Úrad verejného zdravotníctva vyhlásil národnú kampaň "Vyzvi srdce k pohybu"

Cieľom výzvy je povzbudiť čo najviac ľudí, aby vo svojom voľnom čase sa venovali pohybu, aby cvičili pre svoje zdravie aspoň 30 minút každý deň. Formu pohybu a jeho intenzitu je vhodné voliť podľa aktuálnej fyzickej zdatnosti a zdravotného stavu; 30 minút denne možno dokonca rozdeliť do viacerých častí počas dňa.

Skúsenosti z minulých rokov ukazujú, že tí, ktorí sa zapojili do kampane, sa vďaka pravidelnému cvičeniu zbavili nadbytočných kilogramov a začali sa cítiť lepšie.

Do výzvy sa môže zapojiť každý, kto sa vo svojom voľnom čase venuje zvýšenej pohybovej aktivite v období od 15. mája 2023 do 6. augusta 2023 aspoň štyri týždne po sebe, a urobí o tom záznamy na priloženom, alebo na online formulári.

Zúčastňujúci podľa pravidiel súťaže by mali týždenne venovať 150 minút mierneho alebo 75 minút vysokointenzívneho pohybu; v prípade ich kombinácie trvanie musí zodpovedať intenzite pohybu.

Účastnícky formulár je potrebné zaslať po ukončení kampane, najneskôr však do 11. augusta 2023, online, e-mailom alebo poštou na adresu Regionálneho úradu zdravotníctva (Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, e-mail: poradna.zdravia [at] vzbb.sk).

So zapojením sa do kampane nielenže sa môže zlepšiť zdravotný stav zúčastňujúcich, desiati vyžrebovaní účastníci môžu vyhrať poukážky na športové potreby.

Urobte pre svoje zdravie, pridajte sa aj vy!

Viac informácií o kampani nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva.

uvzsr.sk, -rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies