Back to top

Uskutočnili príkladný športový deň

Publikované: 8. máj 2023 - 18:29
Základná organizácia zdravotne znevýhodnených ľudí FEFOSZ v Dunajskej Strede a Žitnoostrovská regionálna organizácia OJ FEFOSZ zorganizovali 6. mája v telocvični ZŠ Zoltána Kodálya s VJM športový deň pod názvom Starostlivé mesto - Deň rovnakých príležitostí a V. jubilejný žitnoostrovský pohár.
Uskutočnili príkladný športový deň

S mottom Športom za rovnaké príležitosti! sa na športovom dni organizovanom pre zdravotne znevýhodnených ľudí a ľudí so zníženou pohyblivosťou súťažilo v lukostreľbe, triatlone, šípkach, futbale a boccii. Organizátori realizovali tento výnimočný športový deň s cieľom poskytnúť príležitosť na súťaženie a budovanie komunity v Žitnoostrovskom regióne pre neprofesionálnych športovcov so zdravotným znevýhodnením, ako aj športové kluby a družstvá.

Do súťaží sa mohli zapojiť aj rodinní príslušníci, pomocníci a sympatizanti so zdravotne a pohybovo znevýhodnenými hráčmi, keďže podujatie malo podporiť integráciu do spoločnosti.

Športovému dňu predchádzala registrácia. Na slávnostnom otvorení v mene mesta Dunajská Streda zástupcovia primátora Attila Karaffa a Juraj Puha, ako aj prednosta okresného úradu Michal Deraj pozdravili prítomné kluby a delegácie, menovite privítajúc ich vedúcich, medzi nimi predsedu Atletického klubu z maďarského Győru, nášho partnerského mesta Oszkára Pappa, vedúcu športových združení Csefosz SE a Fogócska SE Judit Medvegy, vedúcu dunajskostredského Združenia na pomoc mentálne postihnutým Edit Lanstyák, predsedu organizácie FEFOSZ Tibora Sárköziho, predsedu športového združenia Humanitás SE z mesta Tatabánya Gábora Kissa, vedúceho dunajskostredského družstva Bélu Szabóa, vedúceho veľkomederskej organizácie FEFOSZ Nagymegyeri Forrás Sándora Híra, vedúcu Občianskeho združenia zdravotne a telesne postihnutých GRACE z Veľkej Paky Irén Sárközi, predsedníčku dunajskostredskej organizácie pre nevidiach a slabozrakých Saroltu Marcinkó a riaditeľa ZŠ Zoltána Kodálya Olivera Ibolyu. Podujatia sa ako dobrovoľníci zúčastnili aj viacerí žiaci ZŠ Kodálya.

„Dobrú vec treba podporiť, je to naša povinnosť. O tom svedčí aj dnešný športový deň organizovaný s pomocou mesta. Samozrejme, samospráva má stále čo robiť, keďže nič nie je dokonalé, ale snažíme sa vytvárať vhodné podmienky pre občanov so zdravotným znevýhodnením a obmedzenou schopnosťou pohybu,“

- povedal Attila Karaffa.

Viceprimátor MUDr. Juraj Puha vyslovil obdiv voči

„vašej sile a vôle konať. Idete príkladom nám, „zdravým“.

Súdržnosť komunity sa prejavuje aj v tom, ako sa vie postarať o núdznych a zraniteľných. Aj preto považujem za dôležité podporovať túto iniciatívu.“

„Je pre nás veľmi dôležité byť medzi vami, aby sme sa mohli navzájom spoznávať,“ zdôraznil vo svojom pozdrave prednosta okresného úradu Michal Deraj s tým, že znevýhodneným treba pomáhať, aby cítili, že sú pre väčšinových ostatných dôležití.

Organizátori uviedli, že v Dunajskej Strede je naozaj každý „dôležitý“, keďže mesto sa stará o problémy zdravotne znevýhodnených a snaží sa odstrániť nedostatky, pomáha im v ich snahe začleniť sa do spoločnosti v meste aj okolí. „Dunajská Streda má všetky podmienky na to, aby tu ľudia so zdravotným postihnutím žili plnohodnotný život. V našom starostlivom meste každý, kto žije s nejakou formou postihnutia, cíti, že je súčasťou komunity a dostáva rešpekt a podporu. Vďaka tomu môže žiť plnohodnotný život,“ odznelo na podujatí.

Po slávnostnom otvorení športový deň spestril krátky kultúrny program a potom sa členovia zúčastnených organizácií zapojili do zdraviu prospešného programu a rôznych športových súťaží.

Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Samosprávy mesta Dunajská Streda.

(nagy)

Toto ste už čítali?

Tagy: FEFOSZ
Cookies