Back to top

Uskutočnilo sa koncoročné zasadnutie miestnej organizácie Dunajskostredčanov so zníženou pohyblivosťou

Publikované: 15. november 2022 - 12:11
V zasadačke miestneho Klubu dôchodcov sa 12. novembra uskutočnilo koncoročné zasadnutie Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých č. 47 Dunajská Streda.
Uskutočnilo sa koncoročné zasadnutie miestnej organizácie Dunajskostredčanov so zníženou pohyblivosťou

Úvodom stretnutia predniesol Eugen Jakus, predseda základnej organizácie, výročnú správu, v rámci ktorej referoval o celoročnej činnosti organizácie. Popri zosumarizovaní množstva uskutočnených podujatí uvítal aj postrehy a pripomienky členov, ktoré dopomôžu k tomu, aby mohli v budúcom roku opäť organizovať kvalitné programy. Poďakoval vedeniu mesta za finančnú podporu, ako aj za umožnenie používania priestorov a kancelárie klubu dôchodcov.

Ako povedal, vďaka novému systému podpory dostávajú finančné prostriedky, z ktorých dokážu zrealizovať viac vecí ako predtým. Výška mestom poskytnutej dotácie finančne odbremení členov - na jednotlivé programy tak od nich stačí vyzbierať nižšie členské príspevky.

Prítomných členov organizácie pozdravil aj Štefan Papp, predseda okresnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých, ktorý vyzdvihol úspešné podujatia miestnej organizácie a efektivitu práce predsedníctva.

Zástupca primátora Attila Karaffa, ktorý bol počas roka svedkom pestrých programov, pozdravil prítomných, ocenil prácu organizácie a vyzdvihol úlohu súdržnosti komunity. Vyzval prítomných, aby svoje postrehy a pripomienky smelo oznámili vedeniu mesta a samospráve, ako aj predsedníctvu zväzu, pretože konštruktívne nápady a kritika sú vždy vítané.

Vďaka súkromnému podnikateľovi Tiborovi Czuczorovi bol vchod do budovy prestavaný na bezbariérový v snahe vyjsť v ústrety ľuďom na invalidnom vozíku. Podujatie pokračovalo priateľskými rozhovormi v sprievode príjemnej hudby.

(nns)

Toto ste už čítali?

Cookies