Back to top

Uskutočnilo sa rokovanie MsZ, tentoraz mimo plánu zasadnutí

Publikované: 25. marec 2017 - 14:07

Uskutočnilo sa 18. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, tentoraz mimo plánu zasadnutí. Na programe bola okrem iného prvá zmena rozpočtu Dunajskej Stredy na rok 2017, správa o činnosti mestskej polície za rok 2016, ďalej schválenie dotácií poskytovaných z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom.​

Cookies