Back to top

Už v najbližšom akademickom roku sa zvýši počet medikov o 150

Publikované: 19. január 2024 - 14:24
Od budúceho akademického roka príjmu lekárske fakulty na Slovensku navyše 150 študentov a študentiek medicíny. Je to prvý krok pri plnení záväzku vlády SR, zabezpečiť objednávku štátu na zvýšenie počtu študentov zo Slovenska vo vybraných študijných programoch a odboroch vysokoškolského vzdelávania.
Už v najbližšom akademickom roku sa zvýši počet medikov o 150

Zvýšenie počtu medikov je výsledkom spoločného postupu ministerstva školstva a ministerstva zdravotníctva so zástupcami vysokých škôl. Na Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave bude možné prijať o 45 medikov viac, na Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine 30 uchádzačov navyše. Na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pribudne o 45 nových medikov navyše a na Slovenskej zdravotníckej univerzite 30 ďalších študentov.

Vzhľadom na to, že podmienky prijímacích konaní sú už zverejnené, túto dohodu ešte musia schváliť akademické senáty jednotlivých škôl,“

uviedol minister Drucker. Ministerstvo školstva má v rozpočte na tento rok vyčlenené peniaze na naplnenie objednávky štátu na vyšší počet študentov v celkovej sume 1,3 milióna eur.

 

Zároveň má rezort pripravené ďalšie finančné prostriedky (najmä eurofondy) na zlepšovanie kvality priestorov na výučbu a zlepšovanie zručnosti medikov, napríklad aj budovaním simulačných centier. „Uvedomujeme si, je to iba prvý krok. Zaväzuje nás však k tomu, aby prijali ďalšie opatrenia na skvalitnenie vzdelávania aj priestorov, v ktorých sa pripravujú budúci lekári a lekárky,“ dodal minister Drucker

Všetci veľmi dobre vieme, ako slovenské zdravotníctvo trpí nedostatkom personálu. Ak by štát situáciu neriešil, problém sa bude v nasledujúcich rokoch iba zhoršovať. Preto vítam túto spoluprácu a zároveň oceňujem, že sa nám postupne darí napĺňať Programové vyhlásenie vlády SR. Rada by som vyzvala aj samotných študentov, ktorí zvažujú kariéru v zdravotníctve a v najbližších dňoch si budú posielať prihlášky na vysoké školy, aby neváhali a rozhodli sa pre toto jedinečné poslanie,“

- povedala ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková.

V druhej fáze sa v rámci novovzniknutej medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberá zlepšovaním vzdelávania v zdravotníctve, dohodne dlhodobé a finančne udržateľné riešenie na ďalšie roky. Jedným z návrhov je napríklad, aby študenti 6. ročníka mohli v rámci praxe pracovať v okresných nemocniciach v miestach svojho bydliska.

 

MŠVVŠ SR

Toto ste už čítali?

Cookies