Back to top

V materských školách sú ešte voľné miesta

Publikované: 25. august 2023 - 12:26

V materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej samosprávy sú na nový školský rok ešte voľné miesta. Deti sa môžu prihlásiť bez ohľadu na miesto bydliska. K dátumu 23. augusta je spolu 57 voľných miest v triedach s vyučovacím jazykom maďarským aj slovenským.
 

Cookies