Nachádzate sa tu

Večný člen Združenia priateľov Petőfiho

Toto ste už čítali?

Publikované: 2019, január 14 - 10:54 | Vzdelávanie
V roku 2018 sa večným členom Združenia priateľov Petőfiho stala Helena Molnárová, riaditeľka Strednej odbornej školy Gyulu Szabóa 21 v Dunajskej Strede.
Večný člen Združenia priateľov Petőfiho

Na Žitnom ostrove v dedine Kráľovičove Kračany pôsobí Združenie priateľov Petőfiho, ktoré je nositeľom Maďarskej ceny kultúrneho dedičstva. Združenie priateľov Petőfiho si tradične - už od roku 2003 v každom roku –na základe nominácie vedenia zvolí z radov svojich členov večného člena, ktorý svojou bohatou činnosťou vykonal najviac v prospech Združenia.

V tomto roku tento čestný titul získala už 15. osoba, čím táto civilná organizácia - hodnotiac príkladnú vzornú aktivitu – chce svojich členov ďalej motivovať k dobrovoľnej práci v prospech ostatných.

V roku 2018 za večného člena Združenia priateľov Petőfiho bola zvolená Helena Molnárová, od roku 1990 riaditeľka Strednej odbornej školy Gyulu Szabóa 21 v Dunajskej Strede.

Na slávnostnej promócii v katolíckom kostole v Kráľovičových Kračanoch v mene Združenia vyznamenanú privítala Magdolna Szerencsés, ktorá ocenila prácu vyznamenanej takto: „Robila veľa v prospech toho, aby v nás vzbudila záujem o svet, ktorý sme ešte osobne nepoznali. Vďaka nej sme si všimli krásu všade tam, kde iní nič nevidia. Je pravým spoločenským človekom, výnimočným vzorom. Zásluhou jej pedagogickej činnosti -ktorú determinuje hlboká zodpovednosť, angažovanosť a profesionalita - sa zachovávajú cenné kultúrne tradície. Neúnavne pracuje, organizuje v prospech spoločnosti. Dostali sme od nej veľa pozornosti, lásky a starostlivosti. Naším najväčším bohatstvom je spokojnosť.“

Helene Molnárová svoje poďakovanie vyjadrila slovami svojho kréda. „Každý na svete musí veriť v to, že je schopný urobiť niečo, čo by svet bez neho nikdy nezískal. Táto myšlienka usmernila môj vzťah so Združením. Som presvedčená, že medzi členmi tejto spoločnosti sa vytvorili také silné vzťahy, ktoré sprevádzajú človeka až do konca života. Som vďačná pánovi Péterovi Erdősovi, predsedovi Združenia, že predo mnou otvoril cestu, aby som sa mohla stať súčasťou tohto súdržného združenia. Viac ako 40 rokov som strávila vo výchovnej činnosti mládeže, kultúrnej a organizačnej práci, preto pre mňa nebolo ťažké zapojiť sa do organizácie zájazdov a poznávacích ciest pre členov tohto združenia. Robila som to s láskou a radosťou a práve preto, ak sa aj v budúcnosti naskytne príležitosť a zdravie mi to dovolí, budeme spolu aj naďalej cestovať v Karpatskej a hľadať pradávne korene, ktoré nám dajú krídla k tomu, aby sme spolu zažili, že najkrajšou spomienkou je láska, ktorú za sebou necháme v srdciach iných ľudí.”

Kónya Ilona