Back to top

Vedenie mesta privítalo maličkých narodených na konci minulého roka

Publikované: 28. august 2022 - 10:55
Vedenie mesta privítalo malých dunajskostredských občanov narodených v októbri - decembri 2021.
Vedenie mesta privítalo maličkých narodených na konci minulého roka

Primátor mesta Zoltán Hájos a viceprimátori A. Szabó László a Attila Karaffa privítali 24 novorodencov v sprievode ich rodičov, súrodencov, starých rodičov.

Zoltán Hájos vyjadril potešenie, že tých rodičov a ich deti, ktorí prijali pozvanie, mohol privítať v sobášnej sieni mestského úradu.

Ako uviedol, nie je jedno, v akých podmienkach bude nová generácia vyrastať. Vedenie mesta by preto chcelo prispieť prevádzkovaním jasieľ, materských škôl, základných škôl, ktoré budú poskytovať kvalitnú výchovu a vzdelanie. Opäť upriamil pozornosť na nadáciu Hniezdo, ktorú zriadilo mesto, a prostredníctvom ktorej mieni podporovať deti Dunajskej Stredy. Požiadal rodičov, aby využili ponúkanú nmožnosť, a pokiaľ potrebujú informácie, pracovníci mestského úradu ich vďačne poinformujú.

„Viem, nie je ľahké byť rodičom, o tom sa musí každý presvedčiť sám. Prosím, aby ste túto danosť vykonávali podľa svojich najlepších znalostí, s úprimnou láskou" - ukončil svoj príhovor Zoltán Hájos.

Attila Karaffa, viceprimátor mesta Dunajská Streda vo svojom príhovore vyzdvihol: "Udržať teplo domáceho krbu si vyžaduje veľa práce a vytrvalosti. V úsmeve dieťaťa objavíme radosť okamihu, v jeho oku uvidíme prísľub budúcnosti".

„Prosím, vychovávajte svoje deti tak, aby aj v dospelosti s láskou mysleli na naše mesto, jeho obyvateľov" - formuloval svoje myšlienky Attila Karaffa.

K slávnostnej atmosfére prispela aj Bazsó Horváth Zsuzsanna, učiteľka Základnej umeleckej školy v Dunajskej Strede. Hudobné diela zahrané na flaute prispeli v tento deň k slávnostnej nálade tak rodičov, ako aj detí.

Fotky zhotovené na podujatí si môžete pozrieť v našej obrazovej galérii.

Text a foto: -rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies