Back to top

Vedenie mesta sa stretlo s Radou múdrych

Publikované: 19. január 2017 - 10:56
V utorok na poludnie sa stretli predstavitelia mesta s členmi Rady múdrych.

Ako prvý privítal hostí na tradičnom novoročnom stretnutí viceprimátor mesta Horváth Zoltán, vyjadril radosť nad tým, že sa zišli v takom hojnom počte, a tak sa známi po roku znova mohli zvítať.  Odovzdal prítomným pozdrav primátora mesta, Zoltána Hájosa, ktorý sa pre chorobu nemohol tohto stretnutia zúčastniť.  Prítomní si uctili pamiatku zosnulého Gyulu Maga, penzionovaného riaditeľa Žitnoostrovského múzea a člena Rady.

Viceprimátor potom informoval prítomných o výsledkoch, ktoré mesto dosiahlo v minulom roku, o rozvoji a začatých či naplánovaných investíciách. Zvlášť vyzdvihol výsledky v oblasti športu a kultúry a vysvetlil, prečo sa mesto snaží o rozvoj stravovacích zariadení školských inštitúcií, okolo čoho sa aj médiách  vedie diskusia. Ďalej upriamil pozornosť aj na mimoriadnu pozornosť fanúšikov DAC klubu a tiež na úspechy ženskej hádzanej, vďaka ktorým sa Dunajská Streda stane od leta centrom dorastu v tejto športovej kategórii.  Svoju radosť vyjadril aj z rozvoja a modernizácie mestských médií, minulý rok v januári sa rozbehol nový portál dunajskostredsky .sk, ktorý predčil všetky očakávania v oblasti záujmu obyvateľstva.

Popoludní sa prítomní – medzi nimi aj viceprimátor  A. Szabó László, ktorý predniesol aj prípitok, tiež  Júlia Bubniaková, prednostka mestského úradu – popri chutnom obede venovali diskusiám o každodennom živote nášho mesta.

Toto ste už čítali?

Cookies