Back to top

Veselo i vážne

Publikované: 10. jún 2016 - 13:30
V Dunajskej Strede 9. júna 2016 sa v sále Mestského kultúrneho strediska uskutočnil XV. DUNAJSKOSTREDSKÝ DIVADELNÝ FESTIVAL na počesť Svetozára Hurbana Vajanského.

Toto okresné podujatie pravidelne organizuje Žitnoostrovské osvetové stredisko /zriaďovateľ TTSK/ tento rok s významnou podporou MsKS, vzhľadom na fakt, že Fond pre podporu umenia neposkytol žiadnu podporu na realizácia tohto jedinečného festivalu . Podstatnou snahou je vytvárať dôstojný priestor slovenskému umeleckému slovu a dramatizovanej tvorbe v našom okrese, vytvárať podmienky prezentácie talentov a hlavne motivovať deti, mládež, ale aj ich pedagógov. Festival bol skutočne okresný, pretože na pódiu sa vystriedali deti a mládež z Gabčíkova, zo Šamorína a Dunajskej Stredy. Chýbalo nám už tradičné divadlo Severka z Medera a už dlhší čas sme nemali česť privítať deti z Lehníc a Zlatých Klasov ...

Obdobné zloženie bolo i v publiku, pretože z týchto miest pricestovali aj diváci, ktorých posilnili aj deti z Veľkej Paky a zo Štvrtka na Ostrove. V programe ako prvé vystúpili deti zo školského klubu pri ZŠ Smetanov háj ŠTVORLÍSTOK, ktorý vedie Adela HEGEDŰSOVÁ s krátkou hudobnou scénkou s názvom ŽIVOT, ktorá dosť filozoficky na bádala k zamysleniu o hodnotách nášho života. Nasledoval Detský divadelný súbor Slniečko, vznikol v r. 2011 pri ZŠ Smetanov háj v Dunajskej Strede a pracuje pod vedením pani učiteľky Mgr. Kristíny Sádovskej. Predstavenie zaujalo hravosťou a radosťou prejavu. Deti so vyžívali vo svojich úlohách a nápaditých jednoduchých kostýmoch. Dúfajme , že inšpirovali aj tých, ktorí ešte s divadlom váhajú ... Už osvedčeným súborom sa stali Gabčíkovčania, od tohto roku nie z obce, ale z mesta, a ich statočná pani režisérka Mgr. Dominika Šabová . Súbor POŠKOLÁCI vznikol v roku 2012, práve ako dôsledok inšpirácie účasti v publiku. Pred dvomi rokmi nás reprezentovali na krajskej súťaži v Senici. Divadielko na námet slovenskej ľudovej O HLÚPEJ ŽENE bolo naštudované s vtipom a ľahkosťou /možno nie na skúškach, ale na pódiu tak pôsobilo/ . Treba zdôrazniť, že pani Šabová sa t.č. venuje svojmu malému synčekovi a rodinke, ale napriek tomu neprerušila tradíciu mladého divadielka a pracuje s deťmi aj v čase materskej dovolenky - VŠETKA ČESŤ!!

Posledným školským súborom boli Šamorínčania, zo ZŠ Mateja Belu. Táto dramatická formácia pôsobí v škole už päť rokov a s predstavením Čo sa stalo v jednom hniezde nás, okres, reprezentovali na krajskej divadelnej súťaži v Senici, kde získali aj zvláštne ocenenie poroty. Blahoželáme a sme na nich hrdí! Toto predstavenie zrkadlilo aj vysokú profesionalitu a bohaté skúsenosti pani učiteľky-režisérky Mgr. Jarmily Frankovej, ktorá aj v iných oblastiach svojho odboru dosahuje pekné výsledky. Deti hrali presvedčivo a s obdivuhodnou istotou sa pohybovali po javisku. Dali si záležať na zaujímavej scéne i kostýmoch , ktorá predstavenie nesmierne oživili. Okamžite si získali publikum. Treba zdôrazniť, že celkovo vzbudzovali v divákoch nehu a lásku k prírode a k životu celkovo. V hĺbke vážna téma vo vážnej dobe. Finále programu patrilo, ako už býva zvykom profesionálom – DIVADLO ŽIHADLO na Žitný ostrov pricestovalo z Malaciek. S bábkovým predstavením O sliepočke a kohútikovi. Maestro VLADO ZETEK si okamžite získal tristočlenné publikum. Krásne bábky zvieratiek , pôsobivý prednes, citlivá komunikácia s publikom. Nečudo, že deti v závere kričali a žiadali si prídavky. Okamžite reagovali na výzvy zvieratiek i rozprávkara. Zo sály sa ozýval smiech a aplauzy. A tak to v divadle mám byť. Na záver vystupujúci dostali pekné diplomy a darčekové predmety Podujatie, moderoval Peter Kelemen študent z Gymnázia Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede a takwemr na profesionálnej úrovni.

Réžiu mala v rukách metodička ŽOS Erika Sinová a veľká vďaka patrí vedeniu MsKS – Mgr. Ildikó Ibolya za ústretový prístup udržania ohrozeného podujatia

-sve-

Toto ste už čítali?

Cookies