Back to top

Viac informácií v roku 2020

Publikované: 1. február 2020 - 15:56
Perfects. a.s., ktorý prevádzkuje dunajskostredskú Mestskú televíziu, Dunajskostredský hlásnik a portál dunaszerdahelyi.sk, vlani v septembri začal online merať zvyky obyvateľov mesta ohľadom užívania menovaných médií. Výsledky našim čitateľom prezentoval Péter Rajkovics, riaditeľ podniku.
Viac informácií v roku 2020

Dostať sa bližšie k našim divákom, čitateľom sme sa pokúsili pomocou online dotazníka, a zdá sa, že sa nám to aj podarilo, vyplnilo ho niekoľko sto osôb, z nich paiti v decembri prevzali aj odmenu.

Z dotazníka sme sa dozvedeli, čo nebolo ani prekvapujúce, že v dnešných časoch sa mnohí orientujú podľa portálov a spoločenských stránok. Opýtaní sa najčastejšie orientujú podľa stránok dunaszerdahelyi.sk a parameter.sk.

Radostnou správou pre nás je, že čitatelia považujú informácie nášho portálu a spravodaja za dostatočné – vyjadrili sa, že najpopulárnejšie sú informácie týkajúce sa verejného záujmu, ponuky programov a správy z kultúrneho života. V zmysle nárokov našich čitateľov v budúcnosti budeme prinášať viac správ týkajúcich sa rozhodnutí samosprávy a o zaujímavom dianí v miestnych organizáciách.

V súvislosti s vysielaním mestskej televízie vyplynulo aj to, že väčšina divákov si pozrie celý program, nie iba niektoré správy, ale potešilo by ich ešte správ. Všetky tri médiá považujú odpovedajúci za prínosné, ale zaujímal by ich postoj mladých aj vekovo starších ku každodennému dianiu. Informácie týkajúce sa popularizácie mesta, ktoré sme skúšobne spustili vlani, považujú za dobrý nápad a podporili nás v pokračovaní.

Čitateľa už teda neprekvapí, že môže vziať do ruky obnovený časopis, a že sa v tomto roku stretne s viacerými novosťami. Vo februári organizujeme výstavu – v Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára vystavíme výber najvydarenejších fotografií nášho portálu v roku 2019. Do konca marca môžu mladí zasielať svoje videá vyhotovené o Dunajskej Strede. Na jar na Vás čakajú aj nové darčeky, náš spravodaj bude dostupný na viacerých miestach ako doteraz.

Toto je iba niekoľko novostí, ktoré chystáme tento rok, a veríme, že aj naďalej môžeme počítať so ctenou pozornosťou našich čitateľov a divákov.

Toto ste už čítali?

Cookies