Back to top

Világi Oszkár ocenený cenou Pro Urbe

Publikované: 2. máj 2018 - 11:54
JUDr. Világi Oszkár prevzal cenu Pro Urbe za svoju činnosť a výsledky v spoločenskej oblasti.

Világi Oszkár vyštudoval Právnickú fakultu  na bratislavskej Univerzite Komenského.

V rokoch 1990 – 1992 bol poslancom v parlamente Československej federácie. V roku 1994 spoluzakladal Stredoeurópsky fond, ktorého je teraz členom predsedníctva.

Od roku 1996 bol konateľom viacerých spoločností. Bol právnym poradcom viacerých zahraničných investorov, od roku 2002 členom pracovnej skupiny pripravujúcej partnerstvo a integráciu Slovnaftu a MOL.

V marci 2006 bol vymenovaným generálnym riaditeľom Slovnaftu. Od apríla 2010 je členom  Executive Boardu skupiny MOL. Je predsedom v roku 2012 založenej Slovensko – Maďarskej obchodnej a priemyselnej komory.

Világi Oszkár, narodený v Dunajskej Strede, je lokálpatriotom, k mestu sa viaže tisícami pút. Na srdci nosí  spoločenský, kultúrny a športový život mesta.

Od roku 2014 je väčšinovým vlastníkom futbalového klubu DAC. Má záujem o rozvoj klubu, veľký dôraz kladie na výchovu dorastu.

Toto ste už čítali?

Cookies