Back to top

Volebné miestnosti sa otvorili, Slováci si v 2. kole volia prezidenta

Publikované: 6. apríl 2024 - 8:40
Slováci si v sobotu vyberajú prezidenta v druhom kole volieb. V ére samostatného Slovenska ide v poradí o šieste priame voľby hlavy štátu. O prezidentský palác bojujú dvaja kandidáti, ktorí postúpili z prvého kola.
Volebné miestnosti sa otvorili, Slováci si v 2. kole volia prezidenta

Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h. Pre voličov je spustená aj infolinka 02/4859 2317 a 02/4859 2312.

Ľudia hlasujú za plentou. Hlasovací lístok dostanú voliči od členov okrskovej volebnej komisie, čo potvrdia podpisom, približuje ministerstvo vnútra. Voliči si za plentou vyberú na lístku len jedného kandidáta, ktorého poradové číslo zakrúžkujú. Pri dvoch krúžkoch bude hlasovací lístok neplatný.

Lístok vložia do obálky a potom ju vhodia do volebnej schránky.

Pod drobnohľadom policajtov

Voliči, ktorým zdravie bráni ísť voliť osobne, môžu požiadať okrskovú volebnú komisiu o prenosnú volebnú schránku. Tento spôsob je určený napríklad pre imobilných voličov alebo pre starších občanov na lôžku.

Nepoužitý alebo zle upravený hlasovací lístok musí volič odložiť do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý môže dostať pokutu 33 eur.

Na pokojný priebeh volieb a verejný poriadok bude v uliciach Slovenska dohliadať zvýšený počet policajtov. Policajti budú venovať pozornosť aj volebným miestnostiam, aby nedošlo k ich poškodzovaniu.

Definitívne výsledky by mali byť známe v nedeľu

V prezidentských voľbách môže podľa odhadu Štatistického úradu SR voliť viac ako 4,3 milióna osôb. Občania môžu svoj hlas odovzdať v 5938 volebných miestnostiach.

Po uzatvorení volebných miestností sa začnú spočítavať hlasy. Štatistici budú priebežné neoficiálne výsledky zverejňovať na stránke www.volbysr.sk. Definitívne výsledky majú byť známe po schválení Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu 7. apríla.

minv.sk, sme.sk -rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies