Back to top

Voliči môžu požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

Publikované: 5. február 2016 - 12:57

Na Slovensku sa 5. marca konajú parlamentné voľby. Takmer 4,5 milióna voličov môže hlasovať na svojom bydlisku. V prípade, že mu v tom niečo bráni, môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu, ktorý ho oprávňuje voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku.