Back to top

Vydarený nový semafor na Hlavnej ulici

Publikované: 8. november 2019 - 14:35

Od polovice októbra je v prevádzke semafor na Hlavnej ulici oproti hlavnej pošte. Účastníci premávky, či už chodci, alebo vodiči si po počiatočných ťažkostiach už zvykli na zmenu. Cieľom dopravno-bezpečnostného opatrenia je plynulá premávka a bezpečnejší prechod chodcov cez vozovku. Samospráva mesta, polícia, aj väčšina účastníkov premávky sú toho názoru, že osadenie signalizačného zariadenia a premiestnenie priechodu splnili očakávania odborníkov a verejnosti.