Back to top

Vyhodnotenie letnej sezóny na kúpalisku a v oblastnej organizácii cestovného ruchu

Publikované: 15. september 2023 - 10:00

Cestovný ruch na Slovensku sa začína vracať na úroveň pred pandémiou koronavírusu, keďže tohtoročná návštevnosť veľmi nezaostáva za rekordom z roku 2019. Dunajskostredské termálne kúpalisko skončilo túto letnú sezónu s priaznivými výsledkami. Zahraniční hostia sem opäť zavítali v hojnom počte, ale naďalej zostáva silný aj domáci cestovný ruch. Mnohí z hostí navštívili aj Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Žitný ostrov – Csallóköz, aby sa informovali o programoch v okolí.
 

Cookies