Back to top

Výročie maďarskej revolúcie a boja za slobodu v rokoch si pripomenuli aj viaceré školy

Publikované: 22. marec 2024 - 11:47

Výročie maďarskej revolúcie a boja za slobodu v rokoch 1848/49 si pripomenuli viaceré vzdelávacie inštitúcie. Študenti Spojenej školy na ulici Gyulu Szabóa 21 spomínali slávnostným programom a niektorí z nich navštívili hrob vojenského dôstojníka v maloblahovskom cintoríne. V mestskom kultúrnom stredisku sa opäť uskutočnil tradičný program Základnej školy Zoltána Kodálya, ktorý má dlhoročnú históriu.
 

Cookies