Back to top

Výstava na pamiatku dvojitého výročia Lajosa Grendela

Publikované: 27. október 2023 - 13:13

Tento rok je piatym výročím úmrtia významného hornozemského spisovateľa a publicistu Lajosa Grendela, držiteľa Ceny Kossutha, ktorý by v roku 2023 oslávil 75 rokov. Na pamiatku dvojitého výročia Spoločnosť hornozemských výtvarných umelcov vyhlásila súťaž v oblasti výtvarného a úžitkového umenia, v rámci ktorej záujemcovia mohli predstaviť nielen svoje portréty Grendela, ale aj umelecké výtvory znázorňujúce dobové absurdnosti, či národnostnú problematiku, otázky osudovosti a existencie, ktoré zamestnávali autora v jeho románoch. V Žitnoostrovskom múzeu z prihlásených diel otvorili výstavu.
 

Cookies