Back to top

Výstavba kruhového objazdu v Malom Blahove pokračuje podľa plánu

Publikované: 26. marec 2021 - 12:24

S výstavbou kruhového objazdu v Malom Blahove sa začalo začiatkom marca a stále pokračuje podľa plánu. Hotový je už nový základ kruhového objazdu. Práve tu sa počas stavby vyskytli nepredvídateľné práce navyše, nakoľko tlakový test pôdy nespĺňal požadované kritériá. Statická chyba bola odstránená a ani náklady na výstavbu kruhového objazdu nepresahujú sumu vyčlenenú na tento účel v rozpočte mesta.