Back to top

Za poštu „rozpredávali balíky“

Publikované: 18. november 2023 - 17:23
Slovenská pošta upozornila na podvod v tlačovej správe. V roku 2022 sa na internete šíril podvod, ktorý motivoval ľudí k nákupu náhodne vybraných nedoručených zásielok za symbolické 2 €. Rovnaký podvod sa objavil aj v roku 2023.
Za poštu „rozpredávali balíky“

Podvodníci už v minulosti tvrdili, že takto vyzbierané peniaze poputujú na humanitárnu pomoc. Nedoručiteľné zásielky sú však podľa právnych predpisov uchovávané v Poštovej ohlasovni a úschovni v Trnave.

Dôvody, prečo zásielka nebola doručená, môžu zahŕňať nesprávne uvedenú adresu, lehotu na vyzdvihnutie zásielky, úmrtie adresáta alebo sťahovanie adresáta na iné miesto.

Slovenská pošta v takýchto prípadoch vráti zásielku odosielateľovi alebo ju uskladní po dobu úložnej lehoty, nikdy sa však nepokúsi ju predať.

-rovin/startitup.sk

Toto ste už čítali?

Cookies