Back to top

Za znečisťovanie môžu dostať vysokú peňažnú pokutu...

Publikované: 28. február 2020 - 8:07
Mestský úrad Dunajská Streda v súčasnosti rieši dva také prípady porušenia predpisov, keď do kontajnerov určených na komunálny odpad bol vysypaný stavebný odpad.
Za znečisťovanie môžu dostať vysokú peňažnú pokutu...

K prípadom na základe hlásenia občanov boli vyslaní mestskí policajti, ktorí odhalili páchateľov tohto porušenia predpisov a vec posunuli na riešenie mestskému úradu. Keďže najvyššia peňažná pokuta za porušenie predpisov môže byť až vo výške 1500 eur, je vhodné zamyslieť sa, či sa oplatí takto sa zbavovať smetí.

Najmä, keď mesto už obyvateľom ponúka možnosť odvozu a uskladnenia stavebného odpadu. Mestský úrad preto znova upozorňuje svojich obyvateľov, že sa neoplatí obchádzať príslušné zákony, resp. nariadenia mesta.  

Toto ste už čítali?

Cookies