Back to top

Začalo sa s asfaltovaním posledného úseku cesty obchádzajúcej mesto

Publikované: 20. október 2023 - 11:33

Začalo sa s asfaltovaním posledného úseku cesty obchádzajúcej mesto. Tento úsek bude spájať Malodvornícku cestu so Športovou ulicou a už v blízkej budúcnosti umožní premávku zo sídliska Sever II, ktorá odbremení centrum mesta od automobilovej dopravy.
 

Cookies