Back to top

Začiatok nového školského roka ešte raz v centre pozornosti

Publikované: 15. september 2023 - 9:50

Ako sme o tom v našej predchádzajúcej relácii informovali, školský rok 2023/2024 sa začal 4. septembra. Na otvorenie školského roka sa chystali deti, rodičia aj učitelia. Tento deň bol najrozhodujúcejším pre prvákov, keďže po prvýkrát prekročili brány vzdelávacej inštitúcie, ktorá sa na dlhý čas stane ich druhým domovom. Okrem piatich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa slávnostné otvorenie školského roka uskutočnilo aj na Cirkevnej ZŠ sv. Jána apoštola, ktoré sa tradične konalo v katolíckom kostole. Začiatok školského roka sa teraz znovu dostáva do centra pozornosti, tentokrát prostredníctvom našej zostavy z momentiek.
 

Cookies