Back to top

Zamestnávatelia okresu na burze práce hľadali nových zamestnancov

Publikované: 30. jún 2023 - 11:19

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede po viac ako pätnástich rokoch opäť zorganizoval burzu práce, na ktorej sa stretli uchádzači o zamestnanie so zamestnávateľmi. Na podujatí bolo zastúpených okolo 20 firiem a nechýbali najvýznamnejší malí a strední podnikatelia okresu z Dunajskej Stredy, Veľkého Mederu, Šamorína, či priemyselného parku v Kostolných Kračanoch. Okres Dunajská Streda zápasí s výrazným nedostatkom pracovnej sily a tak je pre firmy čoraz ťažšie nájsť nových zamestnancov. Tento problém trochu zmierňujú ukrajinskí utečenci zdržiavajúci sa v tejto oblasti.
 

Cookies